Integritetspolicy

När du anmäler intresse till någon av våra bostadsrätter i nyproduktion eller väljer att kontakta oss, innebär det att dina personuppgifter behandlas. IREEF – Skålen 24 PropCo 2 AB (bolaget håller på att ändra namn till Skålen Bostäder), org.nr. 559185-6223, (“vi”, ”vår”, ”våra” eller “oss”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy beskriver, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du använder rättigheterna.

Detta är en allmän integritetspolicy som kan komma att kompletteras av specifik information om viss insamling eller behandling av personuppgifter. Vi kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling. Om specifik information lämnas eller om samtycke efterfrågas gäller detta i tillägg till, och med företräde framför, denna allmänna integritetspolicy.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling. Du hittar våra kontaktuppgifter på längst ned på denna sida.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH HUR SAMLAR VI IN DEM?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samlar vi in olika typer av information om dig, bland annat dina personuppgifter. Nedan anger vi hur vi vanligtvis samlar in dina personuppgifter och vilka uppgifter det typiskt sett är fråga om.

  • Uppgifter du själv lämnar till oss: När du registrerar dina personuppgifter i samband med att du anmäler intresse till någon av våra bostadsobjekt i nyproduktion, kan vi komma att behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter (e-postadress och mobilnummer). Vi kan även komma att lagra information som du därefter lämnar i samband med att du kontaktar oss.
  • Uppgifter som vi får genom att du använder våra tjänster: Vi kan också komma att samla in och behandla uppgifter om dig genom cookies och liknande teknologier, såsom IP-nummer och information om hur du använder vår webbplats. Vi samlar bl.a. in information om din enhet (mobiltelefon/PC, operativsystem och webbläsare), din internetanslutning (IP-adress, nätverks-ID och cookies), och om din användning av tjänsterna (vilka webbsidor du befinner dig på, när du besöker sidorna och vilka funktioner du använder på sidor). Vi berättar mer om hur vi använder cookies och liknande tjänster längre ned i denna informationstext.
  • Uppgifter som vi får från andra källor: Vi kan komma att få information om dig om du använder någon av de andra tjänsterna vi erbjuder på denna webbplats. Vi har även samarbeten med tredje parter (t.ex. affärspartners, marknadsföringsbolag, tekniska tjänsteleverantörer) och kan få uppgifter om dig från dem. Detta inkluderar även information som är allmänt tillgänglig.

varför BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du använder våra tjänster, vår webbplats eller kontaktar oss behandlar vi följande personuppgifter om dig, för nedan angivna ändamål och med stöd av de lagliga grunder som anges i förhållande till respektive behandling. Nedan framgår även vilka mottagare vi lämnar ut dina personuppgifter till (om tillämpligt) samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

ÄndamålPersonuppgifterLaglig grundMottagareLagringsperiod
För att kunna administrera din intresseanmälan så att du som intressent ska kunna få uppdateringar och annan information om de bostadsprojekt i som du anmält intresse tillnamn
adress
telefonnummer
e-postadress
Svenska Fokus Nordic AB samt samarbetspartners till oss som ansvarar för försäljningen och marknadsföring av det aktuella projektetUppgifterna lagras till dess projektet för aktuell nyproduktion är slutfört
För att förmedla kontakt med den mäklare eller annan tredje part som ansvarar för försäljningen av det aktuella projektetnamn
adress
telefonnummer
e-postadress
Intresseavvägning enligt artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen, där vårt berättigade intresse består i att möjliggöra försäljning av våra bostadsobjekt i enlighet med angivna önskemål i din intresseanmälanFör projektet aktuell mäklare eller annan samarbetspartner till oss som ansvarar för försäljningen och marknadsföring av det aktuella projektetUppgifterna lagras till dess projektet för aktuell nyproduktion är slutfört
För att utveckla och förbättra våra tjänster, exempelvis genom att bedöma och analysera hur vår webbplats används och genomföra marknads- och kundanalyserenhetsuppgifter
IP-adress
nätverks-ID
cookies
Intresseavvägning enligt artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen, där vårt berättigade intresse består i att kunna utveckla förbättra våra tjänsterLeverantörer och samarbetspartners till oss som hjälper oss med marknadsförings- och analystjänster, såsom Google (för Google Analytics).Uppgifterna lagras till dess de projekt du anmält intresse till är slutförda.
För marknadsföring och kommunikation gällande våra tjänster, exempelvis för att kunna erbjuda andra bostadsobjekt som kan vara intressanta för dignamn
adress
telefonnummer
e-postadress
Intresseavvägning enligt artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen, där vårt berättigade intresse består i att kunna marknads-föra våra tjänsterLeverantörer och samarbetspartners till oss som hjälper oss med marknadsföringstjänster, såsom The Rocket Science Group LLC (för Mailchimp) och Meta (för Facebook).Uppgifterna lagras till dess de projekt du anmält intresse till är slutförda.

Om du vill ha ytterligare information om de bedömningar som vi har gjort avseende våra berättigade intressen ovan är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Till vilka andra aktörer delar vi dina personuppgifter?

För att möjliggöra försäljning av våra bostadsobjekt i nyproduktion i enlighet med dina önskemål kan vi komma att dela dina personuppgifter med den mäklare eller annan samarbetspartner till oss som ansvarar för försäljningen av det aktuella projektet. För de ändamål som vi har angett ovan kan dina personuppgifter även komma att delas till andra leverantörer och samarbetspartners till oss såsom företag som hjälper oss med marknadsföring och våra IT-leverantörer. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter om det krävs enligt lag.

Om och när vi delar dina personuppgifter med andra aktörer ser vi alltid till att skydda dem exempelvis genom att ingå nödvändiga avtal såsom personuppgiftbiträdesavtal med relevanta parter. Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES. Sådana överföringar är alltid föremål för relevanta skyddsåtgärder från oss, såsom ingående av vid var tid av EU-kommissionen beslutade standardavtalsklausuler (du kan läsa mer om standardavtalsklausulerna och få en kopia på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv).

Vilka rättigheter har du och hur använder du dig av rättigheterna?

Du har följande rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingarna.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av personuppgifterna begränsas.
  • Du har alltid rätt att återkalla lämnade samtycken för personuppgiftsbehandling.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot Dataskyddsförordningen, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se https://www.imy.se.

Cookies

Nedan beskriver vi hur vi använder cookies och liknande tekniker såsom pixeltaggar och web beacons (vi kallar fortsättningsvis samlat alla dessa tekniker för ”cookies”). Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder vår webbplats. De cookies som vi använder är sessionscookies, som är tillfälliga cookies som endast lagras under den tid som du använder vår webbplats och de raderas när du loggar ut.

Vi använder oss endast av s.k. nödvändiga cookies, och endast i inloggat läge. Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid. Vi använder även nödvändiga cookies för att hålla dig som användare inloggad, och för att spara dina tillfälliga inställningar under den tiden du är inloggad. Tredje part har inte tillgång till våra cookies.

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies.
För att få full tillgång till våra tjänster krävs det viss behandling som sker med hjälp av cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner inte att fungera och du kommer således inte kunna dra nytta av samtliga funktioner i våra tjänster.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan uppdateras löpande. Om vi bedömer att sådana ändringar har väsentlig betydelse kommer vi att informera dig på lämpligt sätt i förväg. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats www.tilehouse.se.

Våra kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har några andra funderingar kring vår personuppgiftsbehandling.

IREEF – Skålen 24 PropCo 2 AB (bolaget håller på att byta namn till Skålen Bostäder)
Postadress: PO Box 55516, 102 04, Stockholm
E-post: tilehouse@fokusnordic.com
Telefonnummer: 08-41057750